Политика за поверителност

От 25 май 2018 година за всички граждани на Европейския съюз влиза в сила новият регламент за политика за поверителност и защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation).

Информация относно Администратора на лични данни и Доставчик на услугата (продажба на стоки):

 

Наименование: МФИТ ООД 

ЕИК/БУЛСТАТ: 205781334

Седалище: гр.Пловдив 4023, ЖК.Тракия, бл.152а, вх.А

E-mail: office@powerlife.bg

Телефони: 0895151114 , 0899918555

Интернет страница: www.powerlife.bg

Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: град София 1592, булевард „Професор Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/ 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg


Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни:

Чл. 1. МФИТ ООД събира и обработва лични данни, за да могат Ползвателите да имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Електронен магазин стоки, включително следното:
а. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
б. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с електронен магазин, чрез интерфейса на страницата на електронен магазин, достъпна в Интернет;
в. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от електронен магазин;
г. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с електронен магазин, съгласно поддържаните от електронен магазин начини за разплащане.
д. Да получават информация за нови стоки, предлагани от електронен магазин;
е. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
ж. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на електронен магазин в Интернет;
з. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни:

Чл. 2 (1) МФИТ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с закупуването на стоки от нас и за следните цели:

а. създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност за осигуряване на услугите ни
б. регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН – PowerLife.bg
г. статистически цели
д. изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата и други
е. подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти , които могат да са от интерес за Вас
ж. комуникация с Вас, разрешаване на спорове и отстраняване на проблеми

(2) При обработката и съхранението на личните Ви данни, МФИТ ООД може да ги обработва и съхранява с цел защита на следните си законови интереси:

а. изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

МФИТ ООД обработва и съхранява следните видове лични данни:

Чл. 3 (1) МФИТ ООД обработва следните категории лични данни и информация, за следните цели и на следните основания:

аДанни: Ваши индивидуални данни (име, презиме и фамилия, електронна поща, държава, област, община, град, село, телефон).

Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително(при изразено желание) изпращане на бюлетини и рекламни съобщения.

Основание за обработка на личните Ви данни: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между МФИТ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.

бДопълнителни данни, предоставяни от Вас: Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.

Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.

Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между МФИТ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.

вДруги данни, които МФИТ ООД  обработва: При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, МФИТ ООД събира данни за използвания IP адрес.

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

гВаши данни за издаването на фактура на физическо лице: Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за покупко-продажба на стоки.

Основание за обработка на личните Ви данни: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта, или при сключването на писмен договор, между МФИТ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(2). МФИТ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

а. разкриват расов или етнически произход;
б. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
в. генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3). Личните данни са събрани от МФИТ ООД от лицата, за които се отнасят.

(4.) МФИТ ООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни:

Чл. 4. (1). МФИТ ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, МФИТ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, незабавно.

(2). МФИТ ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на МФИТ ООД или друго.

(3). МФИТ ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване:

Чл. 5. (1). МФИТ ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2). МФИТ ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни:

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни:

Чл. 6. (1.) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от МФИТ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2). МФИТ ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3). С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържането на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп:

Чл. 7. (1). Вие имате право да изискате и получите от МФИТ ООД потвърждение, дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2). Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3). МФИТ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4). Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но МФИТ ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване:

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до МФИТ ООД

Право на изтриване („да бъдеш забравен“):

Чл. 9.(1). Вие имате правото да поискате от МФИТ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а МФИТ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

а. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
б. Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
в.Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
г. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
д. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо МФИТ ООД
е. личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2). МФИТ ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

а. за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
б. за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
в. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
г. за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3). За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през Вашия профил или писмено искане, изпратено до МФИТ ООД . Вие трябва да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на МФИТ ООД

(4). МФИТ ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване:

Чл. 10. Вие имате право да изискате от МФИТ ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

а. оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на МФИТ ООД да провери точността на личните данни;
б. обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
в. МФИТ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
г. Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на МФИТ ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост:

Чл. 11. (1). Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на МФИТ ООД , директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от МФИТ ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация:

Чл. 12. Вие можете да поискате от МФИТ ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. МФИТ ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно, или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение:

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от МФИТ ООД , които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни:

Чл. 14. (1) Ако МФИТ ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2). МФИТ ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

а. е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
б. е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни:

Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

 

Политика за бисквитките (cookies)

Ние от PowerLife.bg се стремим да предоставяме най-добрите онлайн услуги.За нас е важно Вие да сте запознати как страницата ни използва "бисквитки" и с каква цел те се съхраняват на Вашия компютър.

Какво са „бисквитки“?

Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство. Функцията на „бисквитките“ е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите предпочитания. Използват се от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Всяка „бисквитка“ е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. Съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живота“ й и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

Какви видове бисквитки използваме и за какво са предназначени?

Сигурност и идентифициране

Целта на „бисквитките“, предназначени за сигурност на връзката, е:

-Да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия

-Да контролират сигурността

-Да гарантират, че информацията, която потребителя въвежда, се вижда единствено от него

Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на Вашия браузър и ли се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта. Важно е да се отбележи, че тези, както и останалите видове бисквитки на сайта, не съхраняват въведените лични данни.

Ефективност и функционалност

Бисквитките“ за производителност целят събиране на статистическа информация и предоставяне на съдържание спрямо индивидуалните предпочитания на потребителите. Чрез тях ние анонимно измерваме броя посещения, разгледаните страници, активността на посетителите, както и повторните посещения на сайта. Тези „бисквитки“ ни помагат да анализираме трафика, което ни позволява да подобряваме уебсайта, както и цялостното потребителско изживяване.

Управляване и изтриване на „бисквитки“

Моля, имайте предвид, че голяма част от „бисквитките“, които използваме, ще подобрят сърфирането Ви в нашия уебсайт, а останалата част са важни за гарантиране сигурността на достъпа.

В зависимост от използваният браузър Вие имате възможност:

-Да разрешите или откажете съхранението на бисквитки от всички източници

-Да настроите известие, което при всяка нова "бисквитка" ще иска разрешение за приемане или отказване

Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Въпреки това, ако не желаете "бисквитките" да бъдат съхранявани на Вашия компютър, Вие имате възможност да ги ограничите чрез промяна на настройките на ползвания браузър.